Hanácká peroť - virtualní VLÚ Prostějov - historie

 

Novinky
Trocha historie
Létání v Kostelci
Letecká válka
Boje 25.8.1944
Boje 27.8.1944
Boje 11.10.1944
Boje 13.10.1944
Záhadné přistání
Obří ve Stichovicích
Foto album
Linky na přátele
Na úvod

 

TOPlist

TOPlist

počítadlo přidáno 20.1.2005


 

Nálet spojenců na cíle na Moravě dne 27. srpna 1944 - Kostelecké hody

 

Bombardování stichovského letiště se událo v neděli, na den kosteleckých hodů, 27. srpna 1944. Sotva jsme po 12. hodině zasedli k hodovému obědu, zaslechli jsme povědomý hukot vzdušných strojů. Siréna se rozječela. Hasiči byli nahonem voláni do skladiště. Nikdo nevydržel při tabuli. S kalenic a sýpek jsme pozorovali letiště.

Kulo­metná hnízda pálila proti nevítaným návštěvníkům. A na to nevlídné uvítání Ihned se jali anglo-američtí letci vyplácet odplatu. Snesli se níže a přesnými zásahy zažehli několik letadel, porůznu rozestavených v polích. Z hořících letounů se valil dým. Diváci v ulicích se bezděky uchýlili do vrat a přikrčeni sledovali zápol, pokud jim rozhled dovoloval. Letky se míhaly jako draví ptáci v ovzduší, kulomety jektaly a rupotavě rozsévaly smrtonosné zrní křížem krážem vracejíce se zpět nalétavě hned s té, hned s oné strany. Tašky na střechách, drceny kulemi, praskaly; omítka pukajíc padala, jen se prášilo se zdí. Ve 13 hodin byl nálet ukončen. Takové hody zažil Kostelec roku 1944.

Hodový nálet si vyžádal také civilní oběť. Palbou z letiště proti nalétávajícím strojům se strany severní sražen byl Jan Winter, syn vystěhovalce z Drahan, studující II. ročníku brněnského ústavu učitelského. Zasáhla ho zbloudilá střela, když za­víral po obědě okno, a prostřelila mu žaludek a měchýř. Byl ihned dopraven do prostějovské nemocnice, lékaři podnikli vše, aby ho zachránili, ale v pondělí ubožák skonal. Byl pohřben 31. 8. v Kostelci na Hané za účasti učitelstva a žactva a hojného občanstva. Pohřební náklady hradila Správa letiště ve Stichovicích. Při hodovém náletu byl též postřelen řidič auto­dopravy Šimsy; spěchal poblíž hořící trosky letadla a byl zasažen do nohy.

Jan Winter, studující II. ročníku brněnského ústavu učitelského

Po tomto náletu zakolísali mnozí občané kostelečtí ve svém hanáckém důvěřování, že se obci válka vyhne. Tu teprve nahonem byly pořizovány kryty a budovány skrýše. Někteří usedlíci, kteří měli pokrevence v okolních dědinách, odnášeli k nim své cennosti. Největší obavy měli obyvatelé v ulici k Bílovicím. Tam na vlečce lešanské stál vlak, jehož vagony, naložené výbušninami (prý) střežily německé stráže.

V září jsme věnovali zvýšenou pozornost náletovým situacím. Válka stále se více blížila svou frontou. Sirény se ozývaly skoro denně. Šlo do tuhého ze dne ke dni kvapněji. Pro případy poškození vysokoproudového vedení elektrického pořídila obec výstražné gongy na stožárech a sloupech. Byly to ocelové tyče, na které se mělo tlouci a tak vyvolati pozornost občanstva.

 

Ju 52 nad letištěm Stichovice a hořící letiště po náletu

 

Nálet spojenců na cíle na Moravě dne 27. srpna 1944 očima historiků

 

        27. srpna prováděla 15. letecká armáda opět nálet na hornoslezské rafinerie v Blechhammeru, což znovu ovlivnilo i leteckou činnost na Moravě. Ještě při letu k cíli se od svazu oddělilo několik amerických stíhaček, které mezi 11.45 a 12.00 h napadly letiště Prostějov-Stichovice a Kostelec na Hané.

        Při zpátečním letu pak američtí stíhači ve 13.30 h podobně postřelovali letiště ve Vyškově. Američtí hloubkaři tedy napadli letiště, odkud se před dvěma dny snažili němečtí letci čelit náletu na Brno. Bilance těchto hloubkových útoků činila 9 zničených a 3 poškozené Fw 190F-8 od bitevní sku­piny III./SG 151, která se nakrátko přesunula na Moravu ze své těžce poškozené základny v Pardubicích. Němci současně přišli v Prostějově-Stichovicích o dva zničené dopravní stroje typu Messerschmitt Me 323 Gigant. Tyto obří šestimotorové letouny pocházely pravděpodobně od dopravní eskadry TG 5, jejíž zbytky se od 6. srpna postupně soustřeďovaly v českých zemích. Zde byla TG 5 mezi 23. a 30. srpnem 1944 rozpuštěna a její zbylé letouny převzala dopravní skupina IV./TG 4.

Krátery po pumách

        A opět jako při jiných příležitostech si vybral daň hornoslezský flak. Jeho obsluhy tentokráte zasáhly mj. i ocasní plochy a dva z motorů B-17G 42-102944 „The Old Lady" od 414. squadrony 97. BG. Letoun ztrácel výšku a nad Frýdkem kapitán 2/Lt Charles T. Wilson Jr. dal rozkaz k opuštění stroje. Jednomu ze členů osádky, druhému pilotovi, se však padák neotevřel a jeho bezduché tělo dopadlo do stromů v Řečici. Zbylých deset mužů bylo štastnějších a dopadlo na zem bez dalších pro­blémů. Devět z nich bylo zajato zčásti na moravské, z části na slovenské straně hranic. Desátý se tomuto údělu vyhnul a podařilo se mu uniknout. Osádkou opuštěný hořící Fortress zmizel kolem 12.45 h v lesnatém terénu u Makova na Slovensku. Jde zřejmě o Fortress, který byl přiznán následujícím bateriím flaku: Flakbttr. z. b. V. 10706, 10732, 10704 a Heimatflakbttr. 245/VIII, 214VIII, 222N111 a 247/VIII.

Zájmový prostor náletů a bojů na dobové mapě:

Zdroje:

pamětníci z Kostelce na Haná a Bílovic - pan Zdeněk Jeřábek, pan Břetislav Kovář a pan František Novák

V. Příval a red. rada - Prostějovsko za války, Olomouc 1948

Jiří Rajlich, Mustangy nad protektorátem, MBI 1997

Petr Kopečný - Vlastimil Schildberger, Letecká válka nad Drahansků vrchovinou, Vydal okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků Blansko k 38, výročí osvobození Československa

Různé internetové strány.

 

 
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu molotko@seznam.cz.
Naposledy změněno: 9.11.2014